Oslo Janitsjar

OJK og THJ blir ett korps

I høst har OJK (Oslo Janitsjarkorps) slått seg sammen med THJ (Tempo Høybråten Janitsjar) og blitt til ett korps og det heter
Oslo Janitsjar

Vi har nå blitt et stort korps med rundt 80 medlemmer.
Øvelsene er flyttet til Ellingsrudåsen skole som har adresse Harald Sohlbergs Vei 17, 1064 Oslo.

Vi har nå fått øvingslokaler som er store og lyse, godt med parkeringsplasser og et godt forhold til skolen.

Vi har kommet godt i gang med høstens aktiviteter og det første som skal skje er Korpsgalla 2012 i Asker lørdag 27 oktober.

Vi spiller kl. 1530.