Oslo Janitsjar

Oslo Janitsjar er et orkester som har lange tradisjoner i å underholde publikum på gater og torg og i konsertsaler.  Faktisk har vi holdt på siden 1919 da byen enda het Christiania.  Vi elsker hobbyen vår og vi ønsker å være et allroundkorps som kan begeistre publikum enten vi spiller inne eller ute.  Ta kontakt med oss om du trenger korpsmusikk til et bestemt arrangement eller til en bestemt anledning.

For spilleoppdrag / Booking bruk styret@oslojanitsjar.no