Oslo Janitsjar

Spilleoppdrag

Om du har behov for musikk til en spesiell begivenhet inne eller ute, så kan vi i Oslo janitsjar spille opp.  Vi kan stille med hele korpset eller mindre grupper av korpset.  Musikken vi spiller er underholdende og fengende.  Skulle du ha behov for musikk tilpasset en spesiell begivenhet, så kan vi kanskje imøtekomme ditt spesielle ønske og behov for musikk også.

Hva et spilleoppdrag vil koste, kommer an på om du ønsker hele korpset eller en gruppe av korpset, når på døgnet du vil at vi skal spille og hvor lenge du vil at vi skal spille.

Utespill i gater og på torg:

Hvert år har Oslo Janitsjar mange spilleoppdrag ute i gater og på torg.  Vi spiller ved kjøpesentre, i borettslag, ved ulike kulturarrangementer og i forbindelse med jubileer og bryllup.  

Hva vi skal spille, omfang og pris blir vi enige om sammen med deg om du tar kontakt med oss: