Oslo Janitsjar

Oppdatert årsberetning fra 2020

 

Oppdatert årsberetning 2020 lagt fram på årsmøte 2021

For full Word versjon se nederst på siden. 

Innholdsfortegnelse

Innledning – året 2020 i sammendrag    

Administrasjon    

Styrets sammensetning    

Dirigent    

Møter    

Regnskap 2020    

Effekter/Material    

Betalte spilleoppdrag    

MEDLEMMER    

Antall medlemmer per 31.12.20    

Begynt og sluttet    

KRETS OG KORPSSAKER    

Årsmøte i Kretsen.    

MUSIKALSKE AKTIVITETER    

Antall øvelser    

Konserter og Repertoar    

Andre spilleoppdrag    

Avlyste spilleoppdrag    

NOTER    

SOSIALE AKTIVITETER OG KORPSTUR    

Korpstur    

Sommerfest    

Seminar-festligheter    

Julebord    

ØVRIGE KORPSSAKER    

Innledning – året 2020 i sammendrag

 

Året 2020 ble i likhet med 2019, et annerledes-år for Oslo Janitsjar, men på en helt annen måte enn året før. Fra og med mars 2020 stoppet korpslivet mer eller mindre opp. Litt har vi likevel rukket å gjøre. 

 

Juletrefestene ble avholdt på vanlig måte 5. og 12. januar. Etter det begynte korpset å øve til Hjertnesfestivalen, som etter planen skulle arrangeres 22. mars. I den sammenheng hadde vi seminar på skolen 1. og 2. februar med instruktører på lørdag og samspill på søndag, der vi rakk å bli ganske gode på Xerxes og Mannin Veen. 

 

Et klart høydepunkt i 2020 var turen til Rottweil 22. til 25. februar der vi deltok på det tradisjonsrike karnevalet. Repertoaret var forholdsvis oversiktelig, to marsjer den ene dagen og en marsj dag to. Til gjengjeld gikk paradene døgnet rundt. Vi var så heldige at vi ble invitert til en offisiell mottakelse hos Narremesteren ankomstdagen, der vi ble vartet opp av marinen som gjorde tjeneste som bartendere. Som et av svært få korps som ikke tilhørte regionen, fikk vi også lov til å være med i paraden en av dagene. Det var en stor opplevelse med fantastiske kostymer og unike lokale skikker (som lå ganske langt unna det smittevernregimet vi etter den tid har blitt godt kjent med). Selv om den musikalske utfordringen kanskje var noe begrenset, var den sosiale og kulturelle opplevelsen desto bedre. 

 

Vi hadde knappest rukket å komme hjem før verden stoppet opp. 12 mars fikk vi beskjed fra skolen og fra NMF om at øvelser burde innstilles – i første omgang frem til påske. Det viste seg å være et optimistisk anslag. Men korpset fikk faktisk startet opp igjen 21. april med alternative uteøvelser på Vippetangen. Vi var også innom Messehallen, som viste seg å være et flott og romslig øvingslokale.

 

De tradisjonelle arrangementene 1. og 17. mai ble avlyst. Oslo Janitsjar fikk likevel markert seg ved begge anledninger. Sax-gruppa fikk Youngtorget for seg selv 1. mai, og fortsatte resten av dagen med arbeidersanger på Kampen og i Solvang kolonihager, med Trond Vegard Andersen som primus motor med Vipps-plakat på ryggen.  Nasjonaldagen delte korpset seg i mindre korona-vennlige grupper og heiste flagget i både nye og gamle borettslag på Ellingsrud og Bakås, deltok på tradisjonelle kirkespill, Falsens grav og senere på dagen med spill på Balkeby og Uranienborghjemmet. 

 

Korpset fortsatte å marsjere gjennom våren og gledet nabolag på Kjelsås, Høybråten og i sentrum, der vi avsluttet sesongen med en sommeravslutning på Salt. 

 

Da høsten kom fikk vi lov å starte opp igjen med øvelser under strengt smittevernregime. Medlemmene viste stor forståelse og innsatsvilje for å arranger trygge øvelser. Vi sprayet oss gjennom høsten og klarte oss meget godt – ingen ble syke på OJ-øvelser. Vi rakk akkurat å øve inn program til en høstkonsert, som ble arrangert utendørs på Yongstorget i oktober i skikkelig allværsjakke-vær. I oppkjøringen til denne konserten fikk vi også til et seminar på Gjøvik 11.- 13. september, med godt utbytte både sosialt og musikalsk. Tirsdagen etter konserten på Youngtorget stengte Oslo ned igjen, og resten av året ble det stort sett bare mulig å møtes på nett. 

 

2020 har også på en annen måte vært et veldig trist år for korpset. Vi har mistet to viktige medlemmer og gode venner. Rolf Alsos forlot oss i mai og Karina Haugen måtte gi tapt for kreften i desember. Korpset fikk mulighet til å være med å ta farvel i begravelsene til begge to. De vil begge bli dypt savnet.         

 

Administrasjon

Styrets sammensetning

 

I korpsåret 2020 hadde styret i Oslo Janitsjar denne sammensetning:

 

Leder:                         Nikolai Meldre Nordby 

Nestleder:                     Erik Jansen (arrangement)

Kasserer:                     Lise Brekka

Sekretær:                     Mona Ransedokken (rekruttering og PR)

Materialforvalter:                 Tor Haugland (uniform)

Musikkrådsleder:                 Karina Haugen (musikkråd)

Finansansvarlig:                 Kristin Lundtveit (informasjon og PR)

 

Arrangementskomiteen:             Hanne Røberg-Larsen (leder)

                        Harriet Bylterud

Siri Krogh Nordby

Torgeir Birkedal

Tone Smetop

Julie Limseth

 

Musikkrådet:                     Karina Haugen (Leder) 

                        Peer Lohne 

Karsten Henriksen  

Nelly-Kjersti Aarnes 

Robert Whitley

Dirigent er fast medlem av komiteen

Rekrutterings- og informasjonskomiteen:     Wenche Skaret (Leder)

Steinar Vik

Trond Vegard Andersen

Birgit Aune

Sara E.V. Berntsen

Erlend Sekkelsten


Uniformskomiteen:                Sigurd Rokne

Eva Eggereide


Valgkomiteen:                     Inger Heidi Flesli 

Toril Nyrud

Pål Baltzersen


Revisorer:                     Steinar Lamøy 

Lars Bangen

 

Regnskapsfører                Stefan Andre Johnsen

 

Dirigent

Espen Selvik har vært dirigent i perioden. 

Møter

Det har vært avholdt 10 styremøter og ett ordinært årsmøte i 2020. 

 

Det er avholdt 1 medlemsmøte i perioden.  

ØKONOMI

Regnskap 2020

 

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 140 905,62 mot et budsjett på kr. 6 600,-. Dette gir et positivt avvik på kr. 134 305,62. Den største årsaken til dette avviket er mottatt MVA-kompensasjon basert på kostnader i 2019.

 

Aktivitetsnivået i 2020 ble preget av koronasituasjonen, men vi rakk å få med oss turen til Rottweil som avslutningen på 100-års-feiringen. Mange av spilleoppdragene våre uteble, spesielt på 1. og 17. mai, men vi fant nye inntektsbringende oppdrag med koronaløsninger.

 

Poster med større avvik i 2020:

 • Avviket på postene «3230 egenandel korpstur» og «6040 korpstur» må ses i sammenheng. Lavere inntekter kompenseres av lavere kostnader. Disse postene knytter seg til faktureringen av medlemmene for tur til Rottweil og seminar på Gjøvik.

 

 • MVA-kompensasjon via NMF ble budsjettert med kr. 38 000, men fordi vi hadde store kostnader i 2019 så fikk vi en høyere kompensasjon i kr. som utgjorde kr. 109 617,- dvs. kr. 71 617,- høyere enn budsjett. Kompensasjonen tilsvarer ca. 6% av kostnadsmassen vår, som er samme %-andel som tidligere år.

 

 • Det kom inn kr 37 735,60 mer enn budsjett i bingoinntekt og grasrotandel.· Budsjetterte billettinntekter på kr. 40 000 uteble pga. færre konserter som følge av koronasituasjonen.

 

 • Inntekter fra spilleoppdrag ble kr. 15 399,- lavere enn budsjett og knytter seg til lavere inntekt på 17. mai, samt ingen julegrantenninger.

 

 • Avvik på «6060 Arrangementskostnader konserter» kr. 37 758,20 skyldes at det kun ble arrangert en utekonsert på Youngstorget.

 

 • Avvik på «6070 Arrangementskostnader spilleoppdrag» kr. 23 428,- skyldes besparelse på buss/mat ifm. uteblitte spilleoppdrag på 1. og 17. mai.

 

 

 

 

 

Resultat for utvalgte aktiviteter i 2020:

 • Tur til Rottweil ble en kostnad for korpset på kr. 56 741,- (kr. 7 259,- bedre enn budsjett.)

 

 • Mai: Saxgruppen spilte inn kr 20 351,- på Vipps

 

 • 17. Mai: Overskudd kr 42 023,-

 

Styret vurdering av regnskapet for 2020:

 

Styret mener driften av korpset er økonomisk bærekraftig. Annerledesåret 2020 ble et godt år økonomisk for korpset. Nye spilleoppdrag kompenserte delvis for noen av de faste spillene våre som uteble.

 

Korpset har fortsatt en solid økonomi, ikke minst på grunn av en god medlemsmasse, som gir et godt grunnlag for fremtiden.

 

Alle utestående fordringer pr 31.12.2019 er gjennomgått, og vurderes til lite utestående.

 

Medlemmers instrumentlån består pr 31.12.20 av 2 lån, samt at 2 lån ble ferdig nedbetalt gjennom året. Lånene er basert på fast månedlig nedbetaling. Totalt har Oslo Janitsjar pr 31.12.20 kr 10 900 i utestående instrumentlån. Styret mener dette er en god strategi for å bringe den musikalske gleden og nivået stadig høyere.

 

Årsresultatet til Oslo Janitsjar viser et overskudd på kr 140 905,62. Kontanter og bankinnskudd utgjorde ved årets slutt totalt kr 1 499 243,45. Av bankinnskuddet er kr 29 394,67 gjeld til medlemmer (sparing).

 

Effekter/Material

 

Det er i 2020 gjort innkjøp av:

 

 • Tamburin med skinn
 • Tubakasse (ref. skadesak SAS ifm. Romaniatur)
 • Munnstykke til basstrombone

 

Det er solgt eller utrangert instrumenter fra lager:

 

 • Solgt 3 stk. tenorsax (Conn) til BA Musikk

 

Det er i 2020 foretatt 6 reparasjoner/vedlikehold/overhalinger på 6 instrumenter. Korpset har dekket hele kostnaden for korpsets instrumenter, og 50 % av kostnaden for medlemmenes egne instrumenter. Ingen av reparasjonene var forsikringssak.

 

Betalte spilleoppdrag

pastedGraphic.png

MEDLEMMER

Antall medlemmer per 31.12.20

Oslo Janitsjar talte 74 medlemmer per 31.12.20 hos NMF, inkludert fanebærer og tamburmajor. Dirigent er ikke telt med. 

Begynt og sluttet

Nye medlemmer 2020:

Rannveig Almaas

Ellen Hole

Tor Kristian Samuelsen

Ane Westgaard

Sluttet i 2020:

Greta Cava

Sabina Huanca Johansen

Hauk Sitre

Stefan André Johnsen

Insa Handschuch

Ane Westgaard

Rolf Alsos (død 02.05.2020)

Karina Haugen (død 11.12.20)

Permisjoner i 2020

Stefan Johnsen (vår og høst)

Rolf Alsos (vår)

Mona Larsen-Asp (vår og høst)

Arne Rønnild (vår)

Beate Svarva (høst)

Anne Jorun Linnerud (høst)

Robert Whitley (høst)

 

KRETS OG KORPSSAKER

Årsmøte i Kretsen. 

NMFs regionting/årmøte skulle ha vært arrangert i april, men ble avlyst. 

MUSIKALSKE AKTIVITETER

Antall øvelser 

 • 24 ordinære øvelser 
 • 2 seminar i perioden:

Ellingsrudåsen skole 1. og 2. februar

Gjøvik Hotel – 11. til 13. september 

 

Konserter og Repertoar

 • Oppmarsj og paradespill i Rottweil 23. og 24. februar
 • Pop-upkonsert på Youngtorget 24. oktober 

 

Andre spilleoppdrag

 • 1. mai

Det ble ikke ordinært spill i byen dette året. Hele 1. mai-arrangementet på Youngstorget var avlyst pga korona-pandemien. Saxe-gruppa representerte Oslo Janitsjar med et alternativt arrangement.  

 • 17. mai

17.mai ble det gjennomført kirkespill og flaggheising på Ellingsrudåsen som vanlig. På grunn av korona-pandemien ble det en litt uvanlig dag for korpset. Etter flaggheising på Ellingsrud ble det marsjert og spilt på Munkebekken borettslag. Deretter marsjering og en liten marsjkonsert på Fjellstad. Det ble spill på Christian Magnus Falsens grav med noen publikummere. Korpsdagen ble avsluttet med spill på Balkeby og ved gamlehjemmet. Korpset ble delt i mindre grupper – men det fungerte helt fint fordi vi ikke spilte marsjer når vi marsjerte. 

 

 • Oppmarsj på Kjelsås 26. mai 
 • Oppmarsj på Høybråten 2. juni
 • Marsjering på Aker brygge 9. juni
 • Marsjering «Fra gamle byen til nye byen» 16. juni   

 

Avlyste spilleoppdrag

 • Hjertnesfestivalen 22. mars
 • Bollywood- festivalåpning og barnas dag  11. og 13. juni
 • Bursdagsspill 27. juni
 • Julegrantenning 28. og 29. november
 • Julekonsert i Nordberg kirke 5. desember

NOTER

 

Status Notearkiv 2020

Noter innkjøpt i 2020:

•    Xerxes

•    Lord of the rings two towers symph. suite

•    Svalbardtema

•    Lion king medley

•    Game of thrones

•    Harry Potter Goblet of fire

•    Koralhefte

 

Heidi Løken og Torbjørn Heltne har vært noteforvaltere i 2020. 

SOSIALE AKTIVITETER OG KORPSTUR

Korpstur

Tur til Fastnet – karneval – i Rottweil 22.-25. februar. 

Sommerfest

Sommerfest ble ikke arrangert, men vi hadde en uformell avslutning på Salt 16. juni etter spilling i byen.

Seminar-festligheter

På seminaret på Gjøvik arrangerte vi rebusløp med temeaet «Jorda rundt med Oslo Janitsjar». Vi besøkte Afrika, England, Sverige, Mexico, Tyskland, og India – med rytmiske og musikalske utfordringer underveis. Alle viste stor innsatsvilje og kreativitet i bruk av rekvisitter og oppgaveløsning for øvrig. Vi fikk noen uforglemmelige minner festet til film og vi ble kjent med hverandre på en litt annen måte enn før.   

Julebord

Julebordet var planlagt avholdt 5. desember, men ble avlyst på grunn av korona

 

ØVRIGE KORPSSAKER

Hederstegn

50-års medalje til:

Arne Storøy

 

 

Årsberetning OJ 2020 Årsberetning 2020
Klikk for å laste ned Aarsmoter/aarsmote2021/Årsberetning 2020 - rettet med innspill fra referat.docx Årsberetning OJ 2020