Oslo Janitsjar

Årsmøte 2022

                                                                                                                                   pastedGraphic.png

 

Innkalling til årsmøte i Oslo Janitsjar

Tid: tirsdag 29.03.2022 – kl. 20:15 – 21:30

Sted: Ellingsrudåsen skole, Harald Sohlbergsvei 17/ digitalt 

 

 

Saksliste

 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av to referenter 

4. Årsberetning 2021

5. Revidert årsregnskap 

6. Årsplan med tilhørende budsjett 

7. Innkommende saker 

    8. Valg

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
 Innkalling til årsmøte 2022